Održana zajednička sjednica komisije Saveza općina i gradova Federacije BiH

Zajednička sjednica komisija Saveza općina i gradova Federacije BiH održana je 6.12.2022. godine u hotelu “Mostar” u Mostaru.

Zajednička sjednica komisija Saveza općina i gradova Federacije BiH održana je 6.12.2022. godine u hotelu “Mostar” u Mostaru. Na dnevnom redu su se našle, između ostalih, prezentacija Studije o prenesenim nadležnostima jedinicama lokalne samouprave bez sredstava, informacija o uspostavljanju kreditne linije za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata, prezentacija koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja putem ESCO modela provedbe projekata energetske efikasnosti, priopćeno je iz SOGFBiH-a.

Na sjednici su sudjelovali članovi Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i financije, Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, te Komisije za razvoj i unaprjeđenje lokalne samouprave.

Na sjednici je također razmatrano i pitanje donošenja Presude Ustavnog suda FBiH kojom je utvrđeno da članom 49. stav 4. i članom 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH nije povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

U vezi sa navedenom Presudom, Komisije su tražile da se od Vlade FBiH i Parlamenta FBiH zahtijeva usklađivanje Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH u dijelu koji se tiče pitanja nadležnosti za utvrđivanje organizacije službi za upravu, odnosno nadležnosti za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave, a što je zakonska obaveza propisana članom 58. Zakona o principima lokalne samouprave.

Komisije su također zaključile da je Agencija za državnu službu FBiH prekoračila svoja ovlaštenja time što je stopirala redovne procese i procedure zapošljavanja u općinama i gradovima. Savez općina i gradova FBiH traži očitovanje Federalnog ministarstva pravde i Federalne upravne inspekcije u smislu otklanjanja ovih nepravilnosti.

(Saopćenje za javnost – Savez općina i gradova Federacije BiH)

Leave a Comment