UPOZORENJE I OBAVJEŠTENJE

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje:   1. Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje: Obilne padavine.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje:

 

1. Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje:
Obilne padavine.

2. Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:
Hercegovina, zapad, jugozapad i lokalno centralni dijelovi Bosne.

3. Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:
16.01.2023. 12:00h do 19.01.2023. 12:00h.

4. Napomena:
Prognozirana akumulirana količina padavina na zapadu i jugozapadu Bosne 80-120 litara po metru kvadratnom. Jug i zapad Hercegovine 100-150 litara. Na sjeveru i istoku Hercegovine 150-250 litara. Dijelovi centralne Bosne 70-120 litara.

5. Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija):
Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.
Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama!

 

Civilnoj zaštiti Općine Trnovo jutros je stiglo i obavještenje o prognozi vanrednog hodrološkog stanja od Agencije za vodno područje rijeke Save

PROGNOZA:
– Prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH,
posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke. Očekuje se
dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na
vodnom području rijeke Save u FBiH.
– Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom
periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH te na slivu Fojničke rijeke.
U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:
 Gornjeg dijela sliva rijeke Drine,
 Sliva rijeke Željeznice,
 Slivova Korane i Gline u BiH,
 Gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te
 Slivova rijeke Une i Sane.
Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u BPK Goražde,
Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica

 

 

Pin It

Leave a Comment