Zavidno znanje o reciklaži učenika OŠ ”Zaim Kolar” u Dejčićima

U posjeti OŠ ”Zaim Kolar” u Dejčićima bili su stručni saradnici KJKP Rad za edukaciju o zaštiti okoliša

U posjeti OŠ ”Zaim Kolar” u Dejčićima bili su stručni saradnici KJKP Rad za edukaciju o zaštiti okoliša i postupanju sa otpadom. Projekat edukacije ”Otpad nije smeće” uključuje i edukaciju najmlađih generacija, a cilj je podizanje svijesti kod učenika osnovnog obrazovanja o pravilnom postupanju sa otpadom i jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša.

Upriličena je prezentacija prilagođena njihovom uzrastu kako bi usvojili nova znanja o reciklaži. Učenici treba da nauče kako se pravilno odlaže otpad, kako se sortira i odvaja za reciklažu. Sama reciklaža doprinosi da se manje otpada deponira, što produžava vijek trajanja deponije i samim tim dopriosi zaštiti životne sredine. Otpad nije smeće nego i sirovina koje se može koristiti za preradu.

Tom prilikom, učenici drugog i trećeg razreda ove škole pokazali su zavidno znanje o reciklaži i kompostiranju otpada što je za svaku pohvalu.

Pin It

Leave a Comment