Brak je zakonski i društveno uređena zajednica žene i muškarca, koja je regulirana zakonima, pravilima, običajima, vjerovanjima i stavovima. Građanski brak kao zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca sklapa se saglasnom izjavom pred matičarem. Sklapanje braka je jednostavan proces u Općini Trnovo. Uz potrebnu, zakonom propisanu dokumentaciju vjenčanje u Općini i na njenom cjelokupnom […]


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za ponedeljak, 06.02.2023. godine. Sjednica će se održati u sali Općine Trnovo sa početkom u 18,00 sati. Za Dnevni red po pozivu predviđene su četri tačake, između ostalih razmatrati će se Nacrt Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028. godine, […]