Zakazana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za ponedeljak, 06.02.2023. godine.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za ponedeljak, 06.02.2023. godine. Sjednica će se održati u sali Općine Trnovo sa početkom u 18,00 sati.

Za Dnevni red po pozivu predviđene su četri tačake, između ostalih razmatrati će se Nacrt Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028. godine, koja se upućuje na konsultacije.

Leave a Comment