Na prijemu povodom Dana Općine Trnovo, načelnik Ibro Berilo danas je uručio Javna priznanja – zahvalnice i prigodne poklone pojedincima i kolektivima koje su im dodjeljene  na osnovu njihovih aktivnosti i postignutih rezultata od značaja za Trnovo. ”Uručujemo danas zahvalnice pojedincima i preduzećima za sve one rezultate i zasluge koje su oni postigli u godini […]


U skladu s Pravilnikom o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS juče je započelo realiziranje “Škole planinarstva”, uz koordinaciju JU “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo”. “Škola planinarstva” usmjerena je ka svim učenicima VII razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo u skladu […]


 Općinsko vijeće Općine Trnovo održalo je svoju 16. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano ukupno osamnaest tačaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice nije bilo izmjena i dopuna dnevnog reda te se sjednici pristupilo prema ranije utvrđenom redu; 1.Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća Trnovo; 2.Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori; 3.Izvještaj o radu Općinskog načelnika […]


Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža povodom Dana Općine Ilidža, u hotelu Hils na Ilidži, u petak je prisustvovala i delegacija Općine Trnovo na čelu sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Trnovo, Aminom Dedić.


Povodom Dana Općine Trnovo, danas će se upriličiti učenje Jasina u svim džamijama na području Trnova, kao i u Kijevu. Učenje Jasina za sve branioce Trnova koji su dali svoje živote održati će se prije džuma namaza.


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo za ponedeljak, 13.03.2023. godine. Sjednica će se održati u Sali Općine Trnovo sa početkom rada u 18,00 sati. Na Dnevni red po pozivu uvršteno je 18 tačaka za razmatranje. Poziv za 16. sjednicu OV Trnovo sa Dnevnim redom


”Svim sugrađankama, svim uposlenicama Općine Trnovo, i svim ženama u Bosni i Hercegovini, čestitam 8. mart, Međunarodni dan žena. Upućujem svima iskrene želje i čestitke, uz izraze poštovanja. Neka Vam ovaj praznik bude snažan poticaj za uključenje u sve sfere društvenog života, kako bi sadašnjim, kao i budućim generacijama osigurali bolje uvjete života i rada. […]