Održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, 18. po redu, održana je sinoć u sali Općine sa početkom rada u

Redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, 18. po redu, održana je sinoć u sali Općine sa početkom rada u 18,00 sati. Sjednicom je predsjedavala Amina Dedić, predsjedavajuća Vijeća uz prisustvo 15 vijećnika. Sjednici su prisustvovali i sektetar općinskog organa uprave, kao i pomoćnici načelnika. Prisutni su bili i predstavnici kantonalnih javnih preduzeća, ustanova i udruženja čije su se Informacije o radu našle na dnevnom redu za prezentovanje i razmatranje.

Na dnevnom redu po pozivu bilo je 15. tačaka, uz predložene izmjene usvojen je jednoglasno, te je razmatrano 12. tačaka. Sa dnevnog reda su skinute Informacije o radu kantonalnih javnih preduzeća i društava na području Općine Trnovo za 2022. godinu. Informacija o radu KJKP ”RAD” i Informacija o radu KJKP ”Sarajevo-šume”, te Informacija o radu lovačkog društva Trnovo su skinute sa dnevnog reda jer se iz navedenih preduzeća i društva nije odazvao pozivu za sjednicu.

Prezentovane su, razmatrne i primljene k znanju Informacije o radu KJP ”Veterinarska stanica” Sarajevo za 2022. godinu, Informacija o radu JU ”Apoteke Sarajevo”, potom Informacija o radu JKP ”Park” Sarajevo, Informacija o radu JU ”Zavod za hitnu medicinsku pomoć” Sarajevo i Informacija o radu KJKP ”GRAS” Sarajevo.

Pored toga razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01. do 31.03.2023. godine. Vijeće je donijelo i jednu Odluku, te usvojilo dva Zaključka, od kojih je jedan Zaključak o davanju saglasnosti na Plan izgradnje i sanacije vodovodnih sistema, održavanja i uređenja javnih površina na području Općine Trnovo.

Leave a Comment