Kraj školske 2022/23. godine u OŠ ”Zaim Kolar” – Dejčići

Osnovna škola ”Zaim Kolar” u Dejčićima uspješno je realizovala program rada koji je planiran za ovu školsku godinu.

Osnovna škola ”Zaim Kolar” u Dejčićima uspješno je realizovala program rada koji je planiran za ovu školsku godinu. Školu je pohađalo ukupno 60 učenika koji su raspoređeni u 6 odjeljenja, od kojih su tri bila kombinovana i tri nekombinovana.

Kada je u pitanju uspjeh učenika na kraju školske godine, 43 učenika su postigla odličan uspjeh, vrlodobrih je bilo 13, dok su dobar uspjeh ostvarila 2 učenika. Dovoljnih i nedovoljnih nije bilo, dok se prvačići ocjenjuju opisno. Škola je ove godine imala 12 maturanata, koji će svoje obrazovanje nastaviti u nekoj od srednjoškolskih ustanova.

Ostvareni prosjek uspjeha učenika u prvom polugodištu je 4,74 %, a i ocjene iz vladanja su na zavidnom nivou.

Sve aktivnosti planirane za prvo polugodište su realizovane, kao i aktivnosti stručnih organa Škole.Također su realizovane sedmice online nastave, kao i časovi odjeljenske zajednice, dopunske nastave, dodatne nastave, kao i slobodne aktivnosti.

Učenici ove Škole učestvovali su na 6 općinskih i 5 kantonalnih takmičenja, na kojima su ostvarili dobre rezultate. Pored toga, obilježeni su svi značajni datumi sa prigodnim priredbama, predavanjima, preformansima, izradom plakata i sl.

U toku školske godine realizovano je nekoliko značajnih projekata, između ostalih Zaštita od NUS-a, Upoznavanje sa starim zanatima, Bezbjednost u saobraćaju, Dan plavih majica, CineSchool-kino u školi, Održiva kulturna i prirodna baština i mladi, te Opremanje školske kuhinje i drugi. Projekti su realizovani u vidu predavanja-radionica, radionica-preformansa, projekcija, debata i priredbi.

Dana, 5.6.2023. godine realizovan je izlet na zaštićeni pejzaž ”Bijambare”, gdje su učenici imali priliku da se kroz predavanja nastavnika i edukativne table upoznaju sa općim informacijama, te biljnim i životinjskim svijetom. Učenici su uz stručne vodiče posjetili Srednju (Glavnu) pećinu gdje je održano i predavanje, te su posjetili i objekat edukativnog centra. Na kraju su otišli kući puni lijepih utisaka koje su stekli tokom boravka na Bijambarama.

Iz Škole upućuju zahvalnost Općini Trnovo na saradnji vezano za prevoz učenika, kao i za saradnju i podršku na drugim aktivnostima u okviru njihove djelatnosti.

 

Leave a Comment