Održan radno- konsultativni sastanak načelnika i predstavnika Općina u Kantonu Sarajevo

Na inicijativu načelnika Općine Trnovo, Ibre Berila, održan je drugi po redu radno-konsultativni sastanak načelnika i predstavnika Općina

Na inicijativu načelnika Općine Trnovo, Ibre Berila, održan je drugi po redu radno-konsultativni sastanak načelnika i predstavnika Općina u Kantonu Sarajevo.

Sastanku održanom jučer u Javorovom dolu na Bjelašnici prisustvovali su načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović, pomoćnik načelnika za prostorno uređenje Općine Novo Sarajevo Alica Kulaš, pomoćnik Općinskog načelnika za prostorno uređenje Općine Novi Grad Alen Zorlak, te predstavnici Opčinskog načelnika Općine Centar Tarik Hadžiomerović i Amela Fejzić.

Sasatanku su prisustvovali i Sekretar JOOU Trnovo Vildana Smajović, pomoćnici načelnika Općine Trnovo Osman Smječanin, Zineta Hadžić i Pravobranilac Općine Trnovo Sanela Krajišnik.

Na sastanku su razmatrani zajednički problemi, čija bi rješenja doprinijela dobrobiti građana svih općina, ali i cijelog Kantona Sarajevo. Svi prisutni su uzeli učešća u diskusiji o Prostornom planu Kantona Sarajevo, vodozaštitnim zonama u KS, Nacionalnim spomenicima BiH (u Kantonu Sarajevo), obnovljivim izvorima energije, Vjetrokoridorima, što su i bile teme ovoga sastanka.

Nakon opsežne diskusije jednoglasno su utvrđeni i usvojeni Zaključci, te je konstatovano da su navedene oblasti od visokog značaja za razvoj i održivost jedinice lokalne samouprave, te je neophodno inicirati sastanke sa višim nivoima vlasti, što je precizirano usvojenim Zaključcima.

Pin It

Leave a Comment