Dodjela kompostera

U sklopu projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, KJKP RAD i Općina Trnovo pozivaju zainteresovane građane

U sklopu projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, KJKP RAD i Općina Trnovo pozivaju zainteresovane građane da se prijave za dodjelu kompostera.

Komposteri su prenosivi, načinjeni od plastike koju je potrebno sklopiti prema upustvu. Zapremina kompostera je 700 litara i zauzima 1 m2 površine.

Aplicirati mogu svi građani koji imaju adresu stanovanja na području Kantona Sarajevo, sa napomenom da u obrascu za prijavu za dodjelu kompostera moraju navesti i adresu na kojoj će biti lociran komposter, gdje i ta adresa mora biti na području Kantona Sarajevo. Prijava za dodjelu kompostera je vrlo jednostavna.

Link za prijavu je ovdje.

Nakon prethodno okončanog javnog poziva u općini Trnovo je podijeljeno samo 9 kompostera.

Letak

Leave a Comment