Okončani radovi na izgradnji šetnice prema Javorovom dolu

Općina Trnovo finansira izgradnju šetnice Babin Do – Javorov Do. Okončani su radovi na izgradnji šetnice, nakon što

Općina Trnovo finansira izgradnju šetnice Babin Do – Javorov Do.

Okončani su radovi na izgradnji šetnice, nakon što je u mjesecu julu potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pomenute šetnice. Izvođači radova su firma IM SYSTEM d.o.o. iz Ilidže i Grakop d.o.o. iz Kiseljaka. Prošle godine uređen je dio ove trase, te izrađen i postavljen novi drveni most, sa kamenim zidovima kao osloncima, ove godine je nakon uklanjanja niskog rastinja pješačka staza proširena na dijelovima na kojima je to moguće, do 2 metra. Dalje su, prema predmjeru radova, na određenim dijelovima ugrađene kamene ploče, postavljene ulazne kapije, te su izgrađeni mini kameni platoi za postavljanje info tabli i panoa za floru i faunu, te su postavljene klupe uz stazu na pozicijama definisanim projektom.

Za realizaciju ovog projekta, elementi koji su ugrađeni i postavljeni uglavnom su od kvalitetnih prirodnih materijala, hrastovog drveta i kamena.

Izletište Javorov do, koje zaista sada već predstavalja cjelovitu turističku destinaciju povezano je upravo ovom šetnicom sa Babinim Dolom, te je kako za vrijeme ljetne sezone tako i zimske dosta posjećeno, veliki broj turista i domaćih posjetilaca koji dođu na Bjelašnicu odluči šetati kroz šumu do Javorovog dola. Podsjećamo ovom šetnicom se dolazi i do dobro poznate pećine Klokočevica.
Ugodna šetnica koja spaja Bjelašnicu i Javorov do idealna je za šetnju, vožnju biciklom i jogging.

Nastavljamo projekte koje znače razvoj i rast turizma na području općine Trnovo, jer tako možemo očekivati nove investicije i zapošljavanje, istaknuo je u ovom povodu Općinski načelnik.

Tiha i šumovita, ova se staza nekada zvala Jarčev put, otuda i Jarčev most. Naime, prema davnim pričama mještana koji su obrađivali livade nedaleko od ovog mosta, na jednoj stijeni su izjutra viđali velikog jarca. Po tome su te livade dobile naziv Jarčev kamen, pa je tako i ovaj kameni pješački most dobio naziv po pomenutom jarcu.

Pin It

Leave a Comment