Općina Trnovo prije rata imala je uređeno strelište za gađanje glinenih golubova koje je bilo poznato širom bivše Jugoslavije. Vođeni ovom činjenicom, grupa entuzijasta i načelnik Općine, došli su na ideju o osnivanju Udruženja streljaštva sa sjedištem u Trnovu. Udruženje je osnovano u februaru 2021. godine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH, […]


Na zahtjev Općine Trnovo, Agencija za državnu službu Federacije BiH organizirala je i uspješno provela dvodnevnu inhouse obuku na temu „Pisanje prijedloga projekata“. Na obuci je prisustvovalo 18 uposlenica/ka Općine Trnovo, a realizator i predavač bio je Almir Kapisazović.  


Na 21. redovnoj sjednici, održanoj 16.11.2023. godine, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu i uputilo ga u javnu raspravu, koja će trajati do 01.12.2023. godine, sa ciljem izrade prijedloga Budžeta za 2024. godinu. Javne rasprave u tri mjesne zajednice, Šabići, Dejčići i Trnovo već su održane, dok će javna […]


Održavanje javnih puteva zimi znači obezbjeđivanje prohodnosti puteva i  bezbijednosti saobraćaja. Zimska služba je zajednički pojam za sve mjere i radne postupke, koji su potrebni za održavanje, odnosno obezbjeđivanje bezbjednog saobraćaja na putevima zimi, a obuhvata: – radove prije početka i radove nakon završetka zimske sezone, – posmatranje i javljanje stanja na putu, – posipanje […]


Povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine brojne delegacije položile su cvijeće na spomen-obilježja u Sarajevu i odale počast svim poginulim braniteljima naše domovine, kao i civilima Sarajeva. Cvijeće je položeno na Spomen-obilježje Vječna vatra, Centralno spomen-obilježje na Šehidskom mezarju Kovači i mezar prvog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog […]


Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine Općina Trnovo upućuje iskrene čestitke svim građanima naše Općine kao i građanima Bosne i Hercegovine, uz želju da zajedničkim radom doprinesemo jačanju države, solidarnosti i poštivanju različitih duhovnih i kulturnih vrijednosti.   Sretan Dan Državnosti Bosne i Hercegovine!  


Jučer, 22.11.2023. godine, organizovana je i realizovana radionica i diskusija o Strateškom planu KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo za period 2023 – 2030. Radionica je održana uz stručnu podršku Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu. Strateški plan KJKP “RAD” je dio projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, koji finansira Vlada […]


Protekle sedmice Općinu Trnovo posjetila je delegacija Centra za međunarodno sudjelovanje i razvoj (CMSR) i ambasador Slovenije u Sarajevu, njegova ekselencija Damijan Sedar. Delegacija je, nakon sastanka u kabinetu Općinskog načelnika, posjetila lokaciju na kojoj je izgrađen prečistač po savremenoj tehnologiji PVA MBBR, čiju je izgradnju sufinansirala Republika Slovenija putem CMSR-a. Prilikom posjete delegacja je […]


Proteklog vikenda je održana manifestacija “Igrom i pjesmom naroda Bjelašničkog kraja 2023”, a u povodu obilježavanja devetnaest godina postojanja i aktivnog djelovanja. Pokušali smo prezentirati naš rad i rezultate koje smo postigli za proteklih devetnaest godina. Na manifestaciji su, pored naša četri folklorna ansambla, učestvovali i naši prijatelji KUD Ekrem Mujkić, KUD Biseri Sevdaha, KUD […]