Javna rasprava za mjesnu zajednicu Delijaš održat će se u petak

Na 21. redovnoj sjednici, održanoj 16.11.2023. godine, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2024.

Na 21. redovnoj sjednici, održanoj 16.11.2023. godine, Općinsko vijeće Trnovo usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu i uputilo ga u javnu raspravu, koja će trajati do 01.12.2023. godine, sa ciljem izrade prijedloga Budžeta za 2024. godinu.

Javne rasprave u tri mjesne zajednice, Šabići, Dejčići i Trnovo već su održane, dok će javna rasprava putem zbora građana u mjesnoj zajednici Delijaš biti održana u petak, 01.12.2023. godine, u prostorijama Doma kulture Delijaš sa početkom u 18:00 sati.

Svakako sve primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije na Nacrt mogu se dostaviti Općinskom načelniku putem Općinske službe za privredu i finansije, najkasnije do 08.12.2023. godine, lično ili putem pošte.

 

Prilog;

Javni poziv

Nacrt Budžeta općine Trnovo za 2024. godinu

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu

Leave a Comment