Osigurani uvjeti za zimsko održavanje lokalnih puteva u općini Trnovo

Održavanje javnih puteva zimi znači obezbjeđivanje prohodnosti puteva i  bezbijednosti saobraćaja. Zimska služba je zajednički pojam za sve

Održavanje javnih puteva zimi znači obezbjeđivanje prohodnosti puteva i  bezbijednosti saobraćaja. Zimska služba je zajednički pojam za sve mjere i radne postupke, koji su potrebni za održavanje, odnosno obezbjeđivanje bezbjednog saobraćaja na putevima zimi, a obuhvata:

– radove prije početka i radove nakon završetka zimske sezone,

– posmatranje i javljanje stanja na putu,

– posipanje kolovoza za sprječavanje klizavosti i

– odstranjivanje snijega sa kolovoza.

Operativni  plan zimskog održavanja puteva sadrži stepene pripravnosti koje zimska služba uvodi ovisno o očekivanim vremenskim uslovima i geografsko- klimatskim karakteristikama područja, prohodnost cesta po prioritetima, obim zimskog održavanja, kao i nadzor i izvještavanje o stanju i prohodnosti puteva.

Nakon uspješno završene procedure javne nabavke u Općini Trnovo, u novembru tekuće godine potpisani su ugovori za zimsko održavanje lokalnih puteva na području Općine, a sastavni dio ugovora je operativni plan i program zimske službe za zimsku sezonu 2023/24. godine.

Izabrani izvođači, koji su potpisali ugovore  za održavanje lokalnih cesta u zimskim uvjetima su: ”Milišić-Trans” d.o.o.Trnovo – za održavanje puteva u MZ Delijaš i MZ Šabići, ”Mevludin-Commerc” d.o.o. Sarajevo – za MZ Kijevo RS, te ”MGBH” d.o.o. Sarajevo – za čišćenje lokalnih puteva u MZ Trnovo i JKP ”Trnovo” d.o.o. Trnovo – za MZ Dejčiće.

Radovi zimskog održavanja traju od 15.11.2023. do 15.04.2024. godine.

 

 

 

 

 

Leave a Comment