Klub za praktično streljaštvo i taktički trening Ronin Trnovo

Općina Trnovo prije rata imala je uređeno strelište za gađanje glinenih golubova koje je bilo poznato širom bivše

Općina Trnovo prije rata imala je uređeno strelište za gađanje glinenih golubova koje je bilo poznato širom bivše Jugoslavije. Vođeni ovom činjenicom, grupa entuzijasta i načelnik Općine, došli su na ideju o osnivanju Udruženja streljaštva sa sjedištem u Trnovu.

Udruženje je osnovano u februaru 2021. godine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH, kao nevladina neprofitna organizacija koja djeluje na teritoriji Kantona Sarajevo. Udruženje je imenovano kao ”Klub za praktično streljaštvo i taktički trening RONIN Trnovo.” Činjenica presudna za osnivanje ovoga Kluba bio je geografski položaj općine Trnovo i tereni koji su pogodni za razvoj infrastrukture potrebne za bavljenje praktičnim streljaštvom i taktičkim treningom.

Odmah po osnivanju Udruženje je, u saradnji sa Općinom pristupilo izradi Strategije  za razvoj  Kluba, sa posebnim osvrtom na pogodnosti koje Općina dobija njegovim radom i djelovanjem u oblasti turizma, ekonomije, sigurnosti i ekologije. Ova sportska disciplina je u ekspanziji u cijeloj regiji, a riječ je o veoma atraktivnom sportu koji je prožet snagom, brzinom, preciznošću i adrenalinom.

 Izgradnja strelišta

Uz asistenciju i aktivno učestvovanje tima eminentnih stručnjaka IPSC (Internacional Practical Shooting Confederation) i IPSC-a regije BiH pristupljeno je izradi Projekta izgradnje civilnog strelišta za praktično streljaštvo i taktički trening, na kojem će se održavati takmičenja i prvenstva državnog, balkanskog i evropskog ranga. Klub RONIN Trnovo kao član međunarodne asocijacije klubova učestvovati će kao predstavnik Općine Trnovo na svim sportskim manifestacijama, koje ova asocijacija organizuje kako u Evropi tako i u svijetu.

Nakon Odluke Općinskog vijeća o davanju Općinskog zemljišta pod zakup, a u svrhu izgradnje civilnog strelišta, te nakon raspisivanja Javnog poziva, Klub Ronin je ispunio sve uslove i dobio pravo zakupa zemljišta na lokalitetu Donja Grkarica-Međeđa ravan. Period zakupa je 50 godina u svrhu izgradnje civilnog strelišta. Klub Ronin izgradio je civilno strelište koje odgovara svim modernim standardima, uz ispunjavanje svih zakonskih propisa. Stavljanje u funkciju ovog strelišta doprinijelo je razvoju turizma u Općini Trnovo, kao i popularizaciji ovog sporta na području općine Trnovo, ali i Kantona Sarajevo.

Leave a Comment