Na 22. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen Budžet za 2024. godinu

Jučer je, 27. decembra 2023. godine, u sali Općine održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom

Jučer je, 27. decembra 2023. godine, u sali Općine održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 17 sati. Sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća Amina Dedić.

Općinsko vijeće Trnovo je na 22. redovnoj sjednici usvojilo Budžet Općine za narednu godinu koji iznosi 22.048.072,72 KM.

Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu kojom se uređuju struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka budžeta, njegovo izvršenje, prioriteti plaćanja i finansijsko izvještavanje.

Pomoćnica Općinskog načelnika za finansije i privredu, Zineta Hadžić u svom izlaganju vezano za tačke 4, 5 i 6 na dnevnom redu, a koje se odnose na Budžet za 2024. godinu istakla kako je za kapitalne projekte Općine planirano utrošiti 16.328.572,72 KM, dok za opći dio Budžeta (plaće i naknade uposlenih, materijalne troškove organa uprave i tekuće transfere) planirana su sredstva u iznosu od 5.719.500,00 KM.

Ključni kapitalni projekti koji će se realizovati u narednoj godini je izrada provedbeno planske dokumentacije, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija puteva.

Općina planira sredstva u iznosu od oko 1.300.000,00 KM za sanaciju lokalnih puteva i završetak radova na izgradnji Poslovno-sportskog centra na Bjelašnici, dok zajedno sa višim nivoima vlasti Općina u ovu svrhu planira uložiti sredstva u iznosu od 7.199.883,00 KM.

U Budžetu Općine Trnovo za narednu godinu su u okviru tekućih transfera planirani izdaci za socijalna davanja ugroženim kategorijama stanovništva, stipendije srednjoškolcima i studentima, kao i fond za poljoprivredne podsticaje.

Gore pomenute tri tačke, kao i ostale tačke koje su se našle na dnevnom redu dobile su potrebnu većinu.

 

Dnevni red 22. redovne sjednice

Leave a Comment