Služba za privredu i finansije Općine Trnovo obaviještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31. marta 2024. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom […]


Obavještavamo vas da će Općina Trnovo sa Udruženjem boraca ’’Patriotska liga” Općine Trnovo u četvrtak, 29.02.2024. godine, upriličiti obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i 31. godišnjice Prvog organizovanog otpora podjeli BiH pod nazivom Barikade. Program obilježavanja: – U 14,30 sati na centralnom spomen-obilježju kod zgrade Općine, učenje Jasina, odavanje počasti i polaganje cvijeća; – U 15,00 […]


Služba civilne zaštite Općine Trnovo uputila je građanima Upozorenje o strogoj zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru. U P O Z O R E NJ E Zbog potencijalne mogućnosti izbijanja požara prilikom čišćenja njiva, livada, bašči i vrtova od korova, u p o z o r a v a j u se svi građani na […]


BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalni hidrometeorološki zavod S a r a j e v o BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Federal Hydrometeorological Institute S a r a j e v o NARANDŽASTO UPOZORENJE 1.Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje: Vjetar južnog smjera. 2.Područje, lokacija, za koju se izdaje […]


Na osnovu tačke II Odluke o prodaji stalnog sredstva (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/21), Općinski načelnik objavljuje L I C I T A C I J U o prodaji stalnog sredstva-vozila PREDMET PRODAJE Predmet prodaje je stalno sredstvo-vozilo, vlasništvo općine Trnovo, Trnovo, Trnovo 36.   PODACI O SREDSTVU-VOZILU VOZILO: M1-PUTNIČKI AUTOMOBIL, MARKA: KIA, TIP: […]


Civilno strelište RONIN Trnovo zvanično je počelo sa radom 11.11.2023. godine, čime je općina Trnovo po prvi put poslije rata postala bogatija za Civilno strelište. Na novoizgrađenom strelištu u Trnovu organizovano je već jedno takmičenje, a drugo će se održati ovog vikenda. – Uz asistenciju i aktivno učestvovanje predstavnika i članova kluba KPS i TT […]