Upozorenje: Povećana opasnost od požara

Služba civilne zaštite Općine Trnovo uputila je građanima Upozorenje o strogoj zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru. U

Služba civilne zaštite Općine Trnovo uputila je građanima Upozorenje o strogoj zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru.

U P O Z O R E NJ E

Zbog potencijalne mogućnosti izbijanja požara prilikom čišćenja njiva, livada, bašči i vrtova od korova, u p o z o r a v a j u se svi građani na strogu zabranu loženja vatre na otvorenom prostoru, posebno u neposrednoj blizini šume, šumskog zemljišta, kao i na povećanu opreznost u slučaju nužne upotrebe bilo kakvog izvora vatre u blizini šume, šumskog zemljišta, ili u samoj šumi.

Svako lice koje namjerno ili svojom nepažnjom prouzrokuje požar nadležni organi poduzet će odgovarajuće sankcije propisane Zakonom, čl. 323 KZ-a FBiH, za koje je propisana kazna zatvora u trajanu od tri (3) mjeseca do tri (3) godine.

Zbog opasnosti od izbijanja požara u narednom periodu, pripadnici policije i ovlašteni radnici –šumari preduzeća koja gazduju šumama će češće vršiti obilazak terena i rigorozno kažnjavati sve one koji budu namjerno ili nepažnjom izazivali požare i na taj način ugrožavali živote i materijalna dobra fizičkih i pravnih lica.

Molimo sve građane koji primijete požar bilo koje vrste da odmah jave na sljedeće brojeve telefona:

DVD „Trnovo“, na telefon: 033/439–011
PVB Kantona Sarajevo /123/ i 033/257-330
Služba za civilnu zaštitu Općine Trnovo: 033/ 554-550
P.“Sarajevo–šume”šumska uprava “JUG” 033/439-301
Policijsko odjeljenje Trnovo 033/439-000 i 033/439-173
Operativni centar Kantona Sarajevo/121/ i /033/556-670

 

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE TRNOVO

Fotografija: Gašenje požara na Prečkom polju

Pin It

Leave a Comment