Otvoreni postupak

Sanacija i asfaltiranje puteva Pervizi, Ozimine, Bobovica, Deseci-Trebečaj, Trebečaj-Lijeska, Bašci, Durakovići-Boljanovići, Gornji Delijaš, Ledići, Krstac-Ostojići, Maskara i OstojićiUmčani

Sanacija i asfaltiranje puteva Pervizi, Ozimine, Bobovica, Deseci-Trebečaj, Trebečaj-Lijeska, Bašci, Durakovići-Boljanovići, Gornji Delijaš, Ledići, Krstac-Ostojići, Maskara i OstojićiUmčani

TD Sanacija lokalnih puteva
Obavještenje loklani putevi
Pin It

Leave a Comment