Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, koje je ranije preduzeću ”Orman” d.o.o. odobrilo privremenu izmjenu režima saobraćaja na regionalnom pravcu R442a (dionica Krupac – Babin do) u općini Trnovo, radi izvođenja radova na sanaciji saobraćajnice za period od 28. septembra do 15. novembra 2021. godine u vremenu od 07:30 do 17:00 sati, donijelo je dopunsko rješenje u […]


Poštovani, imamo potrebu i obavezu zbog građana i javnosti da ovim putem obavijestimo kako općina Trnovo od petka ujutro do danas nije bila pokrivena javnim prevozom. Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo-Foča zbog poplava i odrona na putu na snazi je zabrana kretanja za vozila mase preko  3,5 tone, te je za autobuse i teretna vozila saobraćaj […]


JKP “Trnovo” obavlja djelatnosti održavanja objekata kolektivne i individualne komunalne potrošnje, te dio komunalne djelatnosti koji se odnosi na uredno obezbjeđenje snadbjevanja građana Općine Trnovo pitkom vodom, iz vodovoda od lokalnog značaja. Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju […]


Iz Službe za civilnu zaštitu Općine Trnovo ovim putem obavještavaju građane općine koji žele prijaviti materijalnu štetu na svojim objektima da je neophodno da lično popune obrazac prijave uz  svojeručni potpis i predaju ga na protokol Općine ili isti popunjen i potpisan pošalju poštom preporučeno. Podsjećamo da je prema Zaključku koji je donijelo Općinsko vijeće […]


Jučer, 09.11.2021. godine održana je prva vanredna sjednica Općinskog vijeća povodom proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane poplavama. Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: Informacija o stanju prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine Trnovo; Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu; Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo […]


Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području našeg kantona, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je danas pet naredbi s ciljem uspješnije borbe s poplavama i saniranja njihovih posljedica. Prvom Naredbom Štab […]


Općina Trnovo donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Trnovo, u vezi s tim Općinski načelnik naložio je Općinskoj komisiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, a prema podnesenim prijavama štete od prirodne […]


Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području KS. Odluka je donesena na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, nakon što je razmatrana trenutna situacija. Kantonalni štab civilne zaštite preuzima potpunu kontrolu i komande nad svim službama civilne zaštite, pravnim subjektima i javnim preduzećima. Određeno je da sva […]


U sklopu aktivnosti na terenu i pomoći ugroženima u poplavama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, timovi Regionalnog odbora ”Merhameta” Sarajevo jučer su obišli područje Trnova. Ekipe su obišle Pendičiće, Gračanicu, Šabiće, Bijelu, Pomenoviće, kao i Kijevo, koje se nalazi na području manjeg bh. entiteta.   U saradnji sa Osnovnim odborom ”Merhameta” Trnovo, uposlenici i […]