Zahtjev za animalnu proizvodnju Zahtjev za biljnu proizvodnju Zahtjev za matično knjigovodstvo Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u poljoprivrednoj proizvodnji  


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 7.i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu […]

1 2 3 5