Početna / Javni pozivi/oglasi (stranica 3)

Javni pozivi/oglasi

Mart, 2018

 • 30 Mart

  OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14), te Odluka o načinu i uvjetima …

 • 15 Mart

  Oglas

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima …

 • 9 Mart

  Oglas

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima …

Februar, 2018

 • 19 Februar

  Oglas

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

Januar, 2018

 • 31 Januar

  JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

  Na osnovu člana 7. Pravilnika o kriterijima za dodjelu  javnih priznanja Općine Trnovo, (“Službene novine Kantona Srajevo” broj: 2/16), Komisija za javna priznanja,  r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo I Raspisuje se Javni oglas za dodjelu Plaketa Općine Trnovo za …

 • 24 Januar

  JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 38 . Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 4 . Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe sa područja …

Decembar, 2017

 • 27 Decembar

  Javni poziv

  Na osnovu člana 119. stav (6) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 24/17) i člana 38. Statuta Općine Trnovo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 12/08), Općinski načelnik, objavljuje J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za učešće u radu …

 • 15 Decembar

  Javni oglas za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja općine Trnovo

  Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI POZIV Za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo I Raspisuje se javni poziv za učešće u projektu dodjele nagrada uspješnim poljoprivrednicima sa područja Općine Trnovo. …

 • 15 Decembar

  Javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo

  Na osnovu člana 7. Pravilnika o dodjeli u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo, Općinski načenik raspisuje JAVNI OGLAS Za dodjelu u zakup tipskih kioska na području Općine Trnovo I Raspisuje se javni oglas za dodjelu u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo –lokalitet Babin do Bjelašnica. Zakupnina …

 • 7 Decembar

  Oglas o prodaji

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …