Početna / Javni pozivi/oglasi (stranica 5)

Javni pozivi/oglasi

Oktobar, 2017

 • 10 Oktobar

  Javni poziv poslodavcima

  Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09) i Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu, broj: 01-02-534/17 od 15.02.2017.godine, Općinski načelnik, o b j a v lj u j e   JAVNI    POZIV  POSLODAVCIMA  I Pozivaju …

Septembar, 2017

 • 8 Septembar

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14), te Odluka o načinu i uvjetima …

August, 2017

 • 22 August

  JAVNI OGLAS za dodijelu novčanih sredstava za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski

    Na osnovu člana 3. Budžeta općine Trnovo za 2017. godinu (“Službene novine Katona Sarajevo”, broj 9/17), člana 10. Odluke o izvršenju Budžeta općine Trnovo za 2017.godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo ,,,broj 12/08 općinski načelnik raspisuje : JAVNI OGLAS Za dodijelu novčanih sredstava za kupovinu školskih knjiga, pribora i sveski. …

Juli, 2017

 • 17 Juli

  JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA

  Na osnovu člana 37. stav (4) i (5) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/17), a u vezi utvrđenog Nacrta Urbanističkog projekta ”Poslovno-sportski centar Trnovo, nosilac pripreme O B A V J E Š T A V A Javnost da će se javna rasprava o …

Juni, 2017

 • 21 Juni

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

Maj, 2017

April, 2017

 • 27 April

  Oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

Mart, 2017

 • 31 Mart

  O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

 • 31 Mart

  O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …