Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2022.godine, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/22) i člana 38.Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08), Općinski načelnik upućuje JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I Pozivaju se pravni subjekti […]


– Općinska izborna komisija –   Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija […]


– Općinska izborna komisija –   Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora […]


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Odluke o izvršavanju Budžeta općine Trnovo za 2022.godine, (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/22) i člana 38.Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/08), Općinski načelnik upućuje JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I             Pozivaju se pravni […]


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09), Općinski načelnik objavljuje: PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA I Poništava se Javni poziv pravnim subjektima (u daljem tekstu:poslodavci) iz javnog i privatnog sektora sa područja Općine Trnovo i Kantona Sarajevo, da na osnovu vlastitih potreba iskažu spremnost […]


PREDMET JAVNOG POZIVA              Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći licima koja su prebolovala corona virus-COVID 19., sa područja općine Trnovo, u iznosu od 100,00 KM. FINANSIJSKA SREDSTVA             Sredstva za dodjelu jednokratne pomoći predviđena su u Budžetu općine Trnovo za 2022. godinu ekonomski kod: 614000 – Tekući transferi, pomoć za lica […]


Objavljen je Javni poziv privrednim subjektima sa područja Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog Kantona za besplatno učešće na 11. Sarajevo Business Forumu. Naime, Bosna Bank International  kao organizator 11. Sarajevo Business Foruma potpisala je ugovor sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo o strateškom partnerstvu i učešću na 11. SBF-u. Ovim ugovorom, Ministarstvo privrede KS omogućit će privrednicima […]