Početna / Javni pozivi/oglasi (stranica 6)

Javni pozivi/oglasi

Januar, 2017

 • 30 Januar

  JAVNI OGLAS za dodjelu Plaketa Općine Trnovo

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKO VIJEĆE Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton Municipality of  Trnovo MUNICIPALITY COUNCIL   Komisija za javna priznanja     Na osnovu člana 7.Pravilnika o kriterijima za dodjelu  javnih priznanja Općine Općine Trnovo, (“Službene novine …

 • 23 Januar

  JAVNI POZIV

    Na osnovu člana 38. tačka 2. Statuta Općine Trnovo (“ Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/08), Općinski načelnik objavljuje   JAVNI POZIV a) za iskazivanje interesa za prekvalifikaciju b) za iskazivanje interesa za pokretanje malog biznisa c) za iskazivanje interesa za učenje stranih jezika   a) Pozivaju se svi …

 • 5 Januar

  JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE TRNOVO FBiH

  Na osnovu člana 2.12 stav 5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16 ), člana 24. Statuta Općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08) i člana 7. Upustva o …

Novembar, 2016

 • 23 Novembar

  O G L A S O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE

  Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluka o načinu i uvjetima …

Oktobar, 2016

 • 25 Oktobar

  JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA MALINA I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I PLASTENIKA

  obav

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK     Broj: 02- 05 – 3800 /16 Datum: 24.10.2016.god.     Na osnovu člana 24. Statuta Općine Trnovo (“ Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/08), člana 2. Budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (“Službene novine Kantona …

August, 2016

 • 9 August

  JAVNI POZIV ZA DODJELU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

    J A V N I    P O Z I V za dodjelu građevinskog materijala   PREDMET POZIVA: Pozivaju se zainteresovana   fizička lica sa područja Općine Trnovo da se prijave na javni poziv za dodjelu pomoći u građevinskom materijalu, za poboljšanje uslova stanovanja u individualnim stambenim objektima na prostoru Općine …

Juli, 2016

 • 13 Juli

  JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK   Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 35/05), člana 33 pravilnika o sistematizaciji Jedinstevenog općinskog organa uprave Općine Trnovo  i člana 38 . Statuta …

Mart, 2016

Februar, 2016