Obavještavamo Vas da Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u skladu sa članom 6.stav 2 Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo; ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ br.1/12 i 15/13) organizuje javnu raspravu po prijedlogu Odluke o iznosima novčanih podsticaja po jedinici i vrsti ostvarene proizvodnje za 2016.godinu. Javna rasprava će se održati dana 12.05.2016.godine […]


Na osnovu člana 24. Statuta Općine Trnovo (“ Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/08), člana 2. Budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 02/16 i člana 10. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 02/16, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za […]


Na osnovu člana 24. Statuta Općine Trnovo (“ Službene novine Kantona Sarajevo” broj 12/08), člana 2. Budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 02/16 i člana 10. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2016. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 02/16, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za […]


Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo OPĆINSKI NAČELNIK   O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se građani i zainteresirana pravna lica, da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o provođenju Regulacionog plana ”Sportsko-rekreacioni centar Bjelašnica-Donja Grkarica-Prečko polje-Kolijevka”-I faza-Prečko polje i Nacrtu Odluke o […]


Ovim putem obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja naše općine da su obavezni prijaviti plan proizvodnje za 2016. godinu na propisanom Obrascu PPP i to na protokolu Kantona Sarajevo, kako bi mogli ostvariti pravo na podršku za proizvodnje po federalnom zakonu. Prijave izvršiti najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Obrazac za prijave plana prozvodnje možete preuzeti OVDJE.


U svrhu sporazumnog pribavljanja nekretnina radi izgradnje objekata integrisanog turističkog grada na parcelama koje se nalaze u obuhvatu K.o. Dejčići, određen Odlukom općinskog vijeća broj 01-02-734/15 od 12.03.2015. godine, općinski načelnik O B A V J E Š T A V A   Sve vlasnike koji su dostavili prihvatljive ponude da će se otpočeti sa […]


Obavještavaju se građani i zainteresirana pravna lica, da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “SRP bjelašnica – Bukova ravan” i Nacrtu Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “SRP Bjelašnica – Bukova ravan” utvrđenog na sjednici Općinskog vijeća Trnovo, provesti dana 05.06.2015.godine u 9,30 sati u […]