Na području Bjelašnice – Babin do u toku je realizacija velikog broja projekata. Radi se o realizaciji Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza i Urbanističkog projekta Bjelašnica II faza. Trenutno se izvode radovi na izgradnji infrastrukture za Urbanistički projekat Bjelašnica II faza (vodovod, separatna i kišna kanalizacija, tt mreža, gasna mreža i javna rasvjeta). U toku […]


Radnici firme Bujice d.o.o. Konjic završili su radove na prvoj fazi projekta “Izgradnja fekalnog kolektora Šabići-most na rijeci Rakitnici”. Projekat obuhvata izgradnju kanalizacije od Šabića do postrojenja za tretman otpadnih voda koji se nalazi u blizini mosta na rijeci Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta iznosi 123.505,03 KM. Uprvoj fazi rađeni su iskopi rovova, polaganje kanalizacionih cijevi […]


  Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo finansiralo je nabavku 1000 novih kontejnera kapaciteta 1.100 litara za zamjenu uništenih i dotrajalih kontejnera u Kantonu Sarajevo, a koji će biti distribuirani u devet općina. Raspodjela po općinama izvršena je na osnovu ukupnog broja stanovnika, broja kontejnera za odlaganje, količine otpada koji se proizvede po domaćinstvu […]


Završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju lokalnog puta od Prokresa prema Javorovom dolu, u mjesnoj zajednici Dejčići. Nekada makadamski lokalni put sada je asfaltiran, urađeno je asfaltiranje na dvije dionice ovog puta. Jedna dionica je šumski put Prokresa – Čakle koji je saniran i asfaltiran u dužini od oko 400 m, investitor je Ministarstvo […]


U toku izvođenje radova na projektu dogradnje područne škole u Šabićima, izvođač radova je CENTAR-HAN d.o.o Sarajevo. Podsjećamo, projekat dogradnje objekta područne škole u Šabićima sa “Školom u prirodi”, koja djeluje u sastavu OŠ “Zaim Kolar” implementira Općina Trnovo, a finansijeri su Općina i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Arhitektonsko rješenje definirano […]


U naselju Ozimine, mjesne zajednice Šabići, izgrađena je spomen česma. Novo-izgrađeni objekat sadrži i korito. Spomen-česma podignuta je u aprilu mjesecu, mještanima sela Ozimine i Žilići, pripadnicima  Armije i policije BiH. Finansijer je Općina Trnovo. Česma je vrlo brzo izgrađena, postavljena je mermerna ploča na kojoj je uklesano 14 imena, mještana ovih sela, koji su […]


Općina Trnovo poklonila je 50 novih knjiga za potrebe biblioteke Osnovne škole “Zaim Kolar” u Dejčićima. Knjiga autorice Sanele Rađo pod nazivom “Princeza Zemlja, zemljožderi i vitezovi” je inače naslov zastupljen u osnovnoškolskoj lektiri. U knjizi se govori o ekologiji, reciklaži otpada i zaštiti princeze Zemlje, pravilnom odgoju djece kroz uspostavljanje prijateljstava sa biljkama i […]


Općinski načelnik Ibro Berilo i ministar privrede KS Muharem Šabić su danas u konferencijskoj sali hotela Han na Bjelašnici, potpisali dva sporazuma, Sporazum o sufinansiranju Projekata regulacije riječnih korita na području Općine i Sporazum o sufinansiranju projekta Izgradnje infrastrukture u poslovno – spotrskom centru Trnovo, na Bjelašnici. Sporazumom o sufinansiranju Projekata regulacije riječnih korita na […]


Općina Trnovo je Budžetom za 2018. godinu planirala i utrošila sredstva za žene preko 55 godina života u stanju socijalne potrebe, a koje nisu zasnivale bračnu zajednicu. Nakon urađene socijalne anamneze ukupno 25 žena koje imaju prebivalište na području Općine Trnovo su ostvarile pravo po ovom osnovu na novčanu pomoć u iznosu od 600,00 KM. […]


Održana je javna rasprava o Nacrtu Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018. – 2022. Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Općinske komisije za izradu strategije Općine Trnovo kao i zainteresovani građani općine. Ispred Komisije, Nacrt su prezentirali članovi Komsije za izradu strategije, gospodin Selim Hamzić i Haris Pindžo, uz obrazloženje metodologije kao alata za integrirano […]