Sanacija i asfaltiranje lokalnih puteva

U okviru  plana održavanja lokalnih puteva, Općina Trnovo  pokrenula je aktivnosti na provođenju ovih projekata. Nakon potpisanog Ugovora

U okviru  plana održavanja lokalnih puteva, Općina Trnovo  pokrenula je aktivnosti na provođenju ovih projekata. Nakon potpisanog Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih puteva sa firmom Demus, iz Sarajeva u toku je izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju dva putna pravca.

U završnoj su fazi radovi na asfaltiranju dijela puta u obuhvatu Urbanističkog projekta Bjelašnica II, gdje je nakon rješavanja odvodnje, skidanja starog asfalta u toku postavljanje novog asfalta. Druga dionica na kojoj se izvode radovi je ona koja vodi do Javorovog dola, gdje je nakon okončanog asfaltiranja preostalo još postavljanje bankina i kanalica za odvodnju.

Investitor radova je Općina Trnovo, a nadzor je firma Arting BH d.o.o iz Sarajeva.

Pomoćnik Općinskog načelnika službe za urbanizam, Osman Smječanin, jučer je obišao radove na asfaltiranju dionice u sklopu UP Bjelašnica II faza, koja počinje od kružnog toka na Babinom dolu, te kazao kako se radi o saobraćajnici u punom profilu sa dvije saobraćajne trake i ivičnjacima, te istaknuo da je pored asfaltiranja, neophodno bilo rješavati i odvodnju oborinskih voda, koje u slučaju padavina izazivaju oštećenja, kako saobraćajnica, tako i okolnih objekata.

Pin It

Leave a Comment