Općinska izborna komisija Trnovo obavještava birače sa područja Općine Trnovo da će od 4. juna do 4. jula 2010. godine moći ostvariti uvid u privremene biračke spiskove kako bi provjerili svoje podatke i eventualno izvršili njihovu ispravku kod nadležnog organa. Privremeni birački spiskovi izloženi su na oglasnim pločama u zgradi Općine Trnovo i Mjesnih zajednica […]


Studenti i učenici srednjih škola, koji se nalaze na  redovnom školovanju, 02. juni 2010. godine potpisali su sa Ibrom Berilo, načelnikom Općine Trnovo ugovor o stipendiranju za nastavu 2009/2010. godinu. Visina mjesečne stipendije za učenike isnositi će 80,00  KM, a za studente 100,00 KM i dodjeljuje se za jednu školsku godinu. Stipendije su dobili učenici […]


Općinsko   vijeće Trnovo na 16. sjednici održanoj 31.03.2010. godine u sali Općine Trnovo primilo je k znanju Informaciju o radu KJKP ” Park ” d.o.o Sarajevo na području Općine Trnovo u 2009. godini, Informaciju o elektrifikaciji na području Općine Trnovo za 2009. godinu i plan za 2010. godinu, Ingormaciju o utrošku sredstava budžetskih korisnika u […]


Na dnevnom redu 15. sjednice Općinskog vijeća Trnovo je Informacija o radu IV Policijske uprave Ilidža – odjeljenje Trnovo, Informacija o radu KJKP “Rad” u 2009. godini na području Općine Trnovo, te Informacija o radu KJKP “Park”  u 2009. godini na području Općine Trnovo. Na ovoj sjednici vijećnici će raspravljati o Izvještaju o realizaciji Programa […]


Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih organizacija koji imaju prebivalište na području Općine Trnovo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu, uz ispunjenje slijedećih uslova: – učenici prvog razreda srednje škole ( koji su završili VIII razred u predhodnoj školskoj godini ) sa najmanjom prosječnom ocjenom 4 […]


Na 14. sjednici Općinskog vijeća Trnovo usvojene su sljedeće Odluke: 1.  Odluka o izmjenama i dopuni Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Općine Trnovo; 2.  Odluka o visini godišnjeg paušalnoh poreza na imovinu na području Općine Trnovo; 3.  Odluka o određivanju visine stalne mjesečne naknade predsjedniku i članovima Općinske izborne komisije Trnovo u 2010. godini; 4.  Odluka […]


Na 13, sjednici Općinskog vijeća Trnovo, održanoj 30. decembra 2009. godine usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2009. godinu, zatim Prijedlog izmjena i dopuna programa naplate i usmjeravanja sredstava za pogodnost građevinskog zemljišta na području Općine Trnovo za 2009. godinu. Vijećnici su usvojili Budžet Općine Trnovo za 2010. godinu, Program […]


Na 13. sjednici Općinskog vijeća Trnovo raspravljat će se o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2009. godinu, zatim o prijedlogu izmjena i dopuna programa naplate i usmjeravanja sredstava za pogodnost građevinskog zemljišta na području Općine Trnovo za 2009. godinu. Na dnevnom redu je prijedlog Budžeta Općine Trnovo za 2010. godinu, […]


U skladu sa zaključkom Općinskog vijeća Trnovo od 24.04.2009. godine, održani su tajni i neposredni izbori za članove Savjeta u četiri mjesne zajednice Općine Trnovo. Izbori su održani 31.05.2009. za mjesne zajednice Šabići i Delijaš, dok su izbori za članove Savjeta mjesne zajednice Trnovo i Dejčići održani 05.11.2009. godine. MZ ŠABIč†I 1.  Ramiz Bandić ( […]


Održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Trnovo na kojoj je usvojen Prijedlog mjera za realizaciju Urbanističkog projekta Bjelašnice I i Prijedlog mjera za realizaciju plana Bjelašnica II faza, zatim Izvještaj o radu i analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju školske 2008/09. god. u OŠ “Zaim Kolar” Dejčići. Vijećnici Općinskog vijeća Trnovo usvojili […]

1 48 49 50 51 52 54