Javna rasprava o Nacrtu strategije lokalnog razvoja Općine Trnovo

Javna rasprava o Nacrtu strategije lokalnog razvoja Općine Trnovo za period od 2018-2022. godine biće održana 09.05.2018. godine

Javna rasprava o Nacrtu strategije lokalnog razvoja Općine Trnovo za period od 2018-2022. godine biće održana 09.05.2018. godine u 14:00 sati, u sali Općine.

Općinsko vijeće Trnovo na sjednici održanoj 25. aprila 2018. godine usvojilo je Nacrt strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018 – 2022. godine i Zaključkom vijeća isti se oglašava putem javnog poziva za učešće u javnoj raspravi do 13.05.2018. godine. Nosilac javne rasprave je Komisija za izradu strategije održivog razvoja.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt strategije lokalnog razvoja Općine Trnovo 2018/2022. godina mogu se dostaviti u pisanom obliku na protokol Općine Trnovo ili email opcina.trnovo@bih.net.ba, Komisiji za izradu strategije održivog razvoja do 13.05.2018. godine.

Nacrt strategije lokalnog razvoja Općine Trnovo 2018. – 2022. godine

Pin It