Održana javna rasprava

Održana je javna rasprava o Nacrtu Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018. – 2022. Javnoj raspravi prisustvovali

Održana je javna rasprava o Nacrtu Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018. – 2022.
Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Općinske komisije za izradu strategije Općine Trnovo kao i zainteresovani građani općine.
Ispred Komisije, Nacrt su prezentirali članovi Komsije za izradu strategije, gospodin Selim Hamzić i Haris Pindžo, uz obrazloženje metodologije kao alata za integrirano planiranje razvoja. Istaknuto je kako je urađena analiza stanja kroz sektore razvoja. Tri su sektora razvoja: sektor životne sredine i infrastrukture, zatim sektor ekonomskog i ruralnog razvoja i sektor društvenog razvoja, te su za svaki od ovih sektora definisani indikatori. Prilikom izrade akcionog plana, odnosno vizije razvoja Općine Trnovo korištene su dvije analize, SWOT i PESTEL analiza.
Top 6 projektnih prijedloga kao i integrirani pregled strategije održivog razvoja općine predstavio je Haris Pindžo, nakon čega su uslijedila pitanja građana, te je sugerirano da strategija društvenog razvoja treba da sadrži mjere koje se odnose na poboljšanje uslova za privatno poduzetništvo, odnosno privlačenje investitora za pokretanje biznisa na području općine što će omogućiti zapošljavanje stanovništva.
Zaključeno je da je posljednji rok za dostavu prijedloga, primjedbi, mišljenja i sugestija na Nacrt Strategije 13.05.2018. nakon čega će se izvještaj o provedenoj javnoj raspravi i finalna verzija, odnosno utvrđeni Nacrt Strategije naći na dnevnom redu naredne sjednice Općinskog vijeća Trnovo.

Nacrt strategije održivog razvoja Općine Trnovo

  1.   [tie_slideshow][tie_slide] IMG_5105[/tie_slide][tie_slide] IMG_5109 [/tie_slide][/tie_slideshow]