Pomoć za žene starije od 55 godina života u stanju socijalne potrebe

Općina Trnovo je Budžetom za 2018. godinu planirala i utrošila sredstva za žene preko 55 godina života u

Općina Trnovo je Budžetom za 2018. godinu planirala i utrošila sredstva za žene preko 55 godina života u stanju socijalne potrebe, a koje nisu zasnivale bračnu zajednicu. Nakon urađene socijalne anamneze ukupno 25 žena koje imaju prebivalište na području Općine Trnovo su ostvarile pravo po ovom osnovu na novčanu pomoć u iznosu od 600,00 KM. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko – invalidsku, dječiju i socijalnu zaštitu ovom prlikom obavještava da će se isplata sredstava korisnicama vršiti kvartalno.

Pin It