Općina Trnovo i Ministarstvo privrede potpisali dva sporazuma o sufinansiranju

Općinski načelnik Ibro Berilo i ministar privrede KS Muharem Šabić su danas u konferencijskoj sali hotela Han na

Općinski načelnik Ibro Berilo i ministar privrede KS Muharem Šabić su danas u konferencijskoj sali hotela Han na Bjelašnici, potpisali dva sporazuma, Sporazum o sufinansiranju Projekata regulacije riječnih korita na području Općine i Sporazum o sufinansiranju projekta Izgradnje infrastrukture u poslovno – spotrskom centru Trnovo, na Bjelašnici.

Sporazumom o sufinansiranju Projekata regulacije riječnih korita na području Općine sufinansirati će se projekti koji su započeti i nezavršeni u 2017. godini, a to je uređenje korita Bijele rijeke u naselju Bare -II faza i hitne intervencije na čišćenju bujičnih vodotoka: Krsinje, Tušiočkog potoka, Crne rijeke, Presjenice i Tovarničkog potoka i Potoka Vrela. Ovim sporazumom će se sufinansirati i projekti planirani u 2018. godini a to su hitne intervencije na čišćenju bujičnih vodotoka Pijevca, Lađevca, Dubokog potoka, Katanskog potoka, Lužina, i Crne rijeke u naseljenim mjestima, uređenje korita Rakitnice i Izrada Elaborata zaštite izvorišta.

Danas, na potpisivanju izraženo je obostrano zadovoljstvo i više je bilo riječi o drugom Sporazumu, dakle sufinansiranje projekta izgradnje infrastrukture u poslovno-sportskom centru Trnovo zbog značaja ovog samog projekta kako za općinu Trnovo, tako i za Kanton Sarajevo. Ministar Šabić je kroz odgovore na pitanja prisutnih novinara još jednom istakao važnost ovog područja i njegov potencijal kada je u pitanju turizam, navodeći već postigle, vidljive rezultate ulaganja i sufinansiranja projekata na području Bjelašnice, te kazao kako će se izgradnjom sporstkog centra zaokružiti u jednu cjelinu turistička ponuda.

Općinski načelnik se u svom obraćanju najprije zahvalio na kontinuiranoj podršci Kantona Sarajevo i ministarstva privrede na čelu sa ministrom Šabićem, te istakao važnost izgradnje projekta poslovno-sportskog centra Trnovo rekavši kako je ovaj projekat u prvom redu predviđen za trenažni program i pripreme profesionalnih sportista tokom cijele godine. Međutim, i da aktivnosti sportskog centra trebaju biti dostupne svima, posebno djeci predškolske i školske dobi, ekskurzijama, kao i dnevnim posjetiocima, te da je izgradnja planirana po evropskim standardima. Dakle, planirana je izgradnja terena, ali i hotela i apartmana s pratećim sadržajima sportskog, rekreativnog i edukativnog karaktera.

 

načelnik2