Izgradnja više objekata vodosnadbjevanja u Trnovu

Snabdijevanje građana vodom riješeno je jednim dijelom preko gradskih vodovoda u urbanom dijelu Trnova, Igmana i Bjelašnice, te

Snabdijevanje građana vodom riješeno je jednim dijelom preko gradskih vodovoda u urbanom dijelu Trnova, Igmana i Bjelašnice, te dio naselja u Kijevu, dok se ostala sela i naselja snabdijevaju iz lokalnih vodovoda.
U cilju poboljšanja vodosnabdijevanja u MZ Trnovo izrađen je projekat za izgradnju Centralnog vodovoda od Bijelog potoka do Godinje, Trebečaja, Brutusa, Gračanice, Pendičića i Trnova. Planira se izgradnja cjevovoda i četiri rezervoara. Investitor za prvu fazu je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i općina Trnovo. Za vodovod Spile u Kijevu su doznačena sredstva i kreće se sa realizacijom.
Radovi na izgradnji Regionalnog vodovoda “Hojta-Bjelašnica-Igman“, najsloženijeg vodovodnog sistema koji je rađen posljednjih 20. godina, su u završnoj fazi.
U toku je realizacija Ugovora u vrijednosti od 7.875.146,41 KM, investitor je Ministarstvo privrede KS i Općina Trnovo, a izvođač radova je Konzorcij: ITC Zenica d.o.o. i Roco-comerc d.o.o. Livno. Nadzor izvođenja radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Nekoliko objekata vodosnabdijevanja iz ovog Ugovora su već završeni, a jedan je u toku. Završena je izgradnja vodovoda Štinji Do – Poslovno-sportski centar Bjelašnica, izgradnja gravitacionog cjevovoda Grkarica-Igman i izgradnja rezervoara Proskok, dok su radovi na izgradnji rezervoara Šiljak u završnoj fazi.

Leave a Comment