Napreduju radovi na izgradnji Poslovno-sportskog centra Trnovo

  Općinski načelnik je organizovao radni ručak sa Općinskim vijećnicima, te su tom prilikom obišli gradilište na Bjelašnici. 

 

Općinski načelnik je organizovao radni ručak sa Općinskim vijećnicima, te su tom prilikom obišli gradilište na Bjelašnici.  Izgradnja Poslovno-sportskog centra značajno je napredovala još od prije nepuna dva mjeseca kada su bili na istom mjestu, zaključili su vijećnici Općinskog vijeća Trnovo.

HOTEL, ADMINISTRATIVNI OBJEKAT, RELAX OBJEKAT I SPORTSKA DVORANA

Trenutno su u izgradnji glavni objekti unutar kompleksa Poslovno-sportskog centra Trnovo; hotel, administrativni objekat, relax objekat i sportska dvorana.

Ovaj kompleks je smješten na samom jugu lokacije između dvije planirane servisne saobraćajnice. Prema projektu,  tlocrtno gledano ovaj kompleks sastoji se od tri različita pravougaonika međusobno povezana.

Trenutno, kada je u pitanju administrativni objekat izvode se radovi na armiranobetonskoj monolitnoj konstrukciji. U objektu relaks centra okončani su radovi na konstrukciji, izvodi se hidroizolacija ravnog krova, te se u skorije vrijeme kreće sa izvođenjem radova na bravarskim radovima zatvaranja objekta.

Kada je u pitanju sportska dvorana završena je montažna ab konstrukcija, kao i pokrivanje sendvič panelima. U unutrašnjosti objekta izvode se radovi na vodovodnim,kanalizacionim instalacijama, kao i krovne oborinske instalacije. Fasada je započeta sa južne strane ugradnjom lima sa prethodnim slojevima termičke i hidro izolacije.

U okviru infrastrukture u PSC Trnovo, izvode se radovi  na polaganju primarnog voda oborinske i fekalne kanalizacije sa ugradnjom revizionih okana.  U toku je i izvođenje zemljanih radova za izgradnju tribina.

Prethodno su izvedeni radovi na instalaciji trafostanice “Bjelašnica apartmani 9”, kao i temeljima balon hale.

“Bjelašnica –ako ste bili ovdje prije 5 godina i ovih dana velike su šanse da se nećete baš snaći. Danas Bjelašnica podsjeća na mali grad. Mnogima ova promjena ne prija, mnogi se bune, ali jedno je sigurno –Bjelašnica je sve punija i ljeti i zimi. Cilj nam je da Bjelašnica ima sadržaj za svakoga. Za mlade izlasci, za skijaše planina, za turiste dobar lift za panoramsko razgledanje, za djecu zabavni parkovi, za prave avanturiste adrenalinske planinarske staze, a za ljubitelje prirode ima mnoštvo staza za šetnju, dalje od zgrada i buke. Izgradnjom i obnovom saobraćajnica, izgradnjom kružnih tokova i omogućenjem kružnog protoka saobraćaja, te izgradnjom podzemne garaže i parking prostora sve je dosta organizovanije.

Poslovno- sportski centar, za koji ističem Općina sama finansira izgradnju, bez kreditnog zaduženja, upotpuniti će ponudu Bjelašnice sa nedostajućim sadržajima.  Cilj Općinske administracije , na čelu sa mnom kao načelnikom želi postići da Bjelašnica bude pravi turistički centar, ali i da zadrži planinski duh”, istakao je Općinski načelnik Ibro Berilo ovom prilikom.

 

Autor: Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment