U organizaciji NVO Horizont 4. i 5. septembra 2021. godine  na lokalitetu olimpijske planine Bjelašnice, održana je Hard enduro trka “Days of Revenge 8” ( DOR 8). Ovo je najzahtjevnija moto trka i ujedno posljednja, šesta po redu u ovogodišnjem Enduro Prvenstvu BiH, čime  se završava takmičarski ciklus. Pored domaćih  takmičili su se i vozači […]


Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 7.i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH, broj 17/14),  te Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu […]


JKP ”Trnovo” obavlja djelatnosti održavanja objekata kolektivne i individualne komunalne potrošnje, te dio komunalne djelatnosti koji se odnosi na uredno snabdijevanje građana općine Trnovo pitkom vodom, iz vodovoda od lokalnog značaja. Preduzeće svoju djelatnost održavanja obavlja na području četiri mjesne zajednice općine Trnovo, koje su operativno-tehnički organizovane putem četiri sektora. Sektor 1 je zadužen za […]


Caritas Švicarske od maja 2018. godine aktivno sarađuje s JU “Djeca Sarajeva” na implementiranju projekta “Predškolsko obrazovanje za svu djecu” – PEACH. Putujući vrtić se realizira u Kantonu Sarajevo na 10 lokacija, kako bi se svoj djeci osigurale jednake šanse i mogućnosti za pohađanje obaveznog predškolskog programa. Vrtići ovakvog tipa aktivni su od kraja 2020. […]