Općina Trnovo ostvarila značajan napredak

Svake godine Federalni Zavod za programiranje razvoja objavi dokument “Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Svake godine Federalni Zavod za programiranje razvoja objavi dokument “Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine” čiji je cilj da se sagledaju osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja Federacije Bosne i Hercegovine u jedinicama lokalne samouprave, te da se rangiraju lokalne zajednice i kantoni prema nivou razvijenosti.

Prema pomenutom dokumentu, objavljenom na web stranici Zavoda, Općina Trnovo je poboljšala rang za 7 mjesta, sa 13-tog na 6-to mjesto. Rastu je najviše doprinio rast indikatora kretanje stanovništva u odnosu na 2013. godinu. Indikator je sa 0,07 u 2019. rastao na 0,57 u 2020. godini. Rastu je još doprinio i rast indikatora stepen obrazovanja radne snage sa 0,54 u 2019. na 0,68 u 2020.

Više pogledajte u tabeli ili na linku sa web stranice Federalnog Zavoda za programiranje razvoja.

 

Ajla Lindov

Leave a Comment