Zahvalnost Kijevljana za pomoć u saniranju štete od poplava

Stanovnici Kijeva pretrpjeli su ogromne štete u novembarskim poplavama, te se svako sa time nosi na sličan način.

Stanovnici Kijeva pretrpjeli su ogromne štete u novembarskim poplavama, te se svako sa time nosi na sličan način. Poslije traume, spašavanja života i imovine, moralo se krenuti sa saniranjem šteta uzrokovanih poplavama.

Obišli smo mnoge do sada i vidjeli sa čime se suočavaju i na koji način rješavaju probleme, ali večina nam kaže da ne znaju kako bi dalje da Općina Trnovo nije od prvog trenutka uz njih. Pogotovo su zahvalni na novčanoj pomoći koju su dobili, a ona nije zanemarljiva. Zahvalni su i na tome što je Općina reagovala u tako kratkom vremenskom intervalu i što su odmah mogli sa tim novčanim sredstvima krenuti u sanaciju štete.

Ismet Čengić koji je pretrpio znatnu štetu, jedan je od onih koji su dobili novčanu pomoć.

– Bila je to zaista teška noć i velika borba sviju nas, a vidite i sami posljedice. Kako iko od nas može sam ovo ponovo osposobiti da bude uslovno za život. Ali Općina Trnovo je mislim jedina koja je reagovala na način kako jeste, bila od prvog trenutka uz nas, pružala pomoć u hrani i vodi i onda u kratkom roku dodijelila novčana sredstva da možemo sanirati štetu. Zaista hvala uposlenicima Općine na čelu sa načelnikom Ibrom Berilom, i svaka čast za sve što su preduzeli. Niko o tome ne piše i ne govori, a trebalo bi, jer koliko sam upratio ostali tek donose odluke o dodjeli sredstava, a mi smo od Općine Trnovo novčanu pomoć dobili već u novembru, odmah iza poplava – kaže nam Čengić.

Novčana pomoć je dodjeljena i Safiji Prasko, koja živi sama i vrlo je krhkog zdravlja, potom Ferhatu Demiru, Mustafi Kariću, Amiru Kariću, Šefiku Kariću i Ramizu Demiru. Svi oni su preživjeli novembarski potop u Kijevu, a neki od njih su spašavani čamcima iz svojih kuća. Pored toga zajednička im je i zahvalnost na novčanoj pomoći koju su dobili od Općine Trnovo.

Leave a Comment