Osvrt na prvo polugodište u OŠ ”Zaim Kolar” u Dejčićima

Za OŠ ”Zaim Kolar”, kao i za ostale škole u vrijeme pandemije Covida-19, jako je bitno da se

Za OŠ ”Zaim Kolar”, kao i za ostale škole u vrijeme pandemije Covida-19, jako je bitno da se nastava u prvom polugodištu odvijala na fizički način, a ne online putem. Ova jedina osnovna škola u Trnovu, u čijem sastavu je i ”Škola u prirodi” u Šabićima, uspješno je realizovala program rada koji je planiran za period prvog polugodišta.

U školskoj 2021/2022. godini školu pohađa ukupno 64 učenika, od toga 42 djevojčice i 22 dječaka, koji su raspoređeni u 6 odjeljenja, od kojih su tri kombinovana i tri nekombinovana. Kombinovana odjeljena su I/III, II/IV i V/VII, dok su VI, VIII i IX razred nekombinovana odjeljenja.

Uvjerenja o ostvarenim rezultatima u učenju i vladanju podjeljena su učenicima 11. januara 2022. godine. U prvom polugodištu škola je dobila 5 prvačića, koji su ocijenjeni opisno, odličnih učenika je 40, njih 16 je postiglo vrlodobar uspjeh, dok su 3 učenika polugodište završili dobrim uspjehom. Dovoljnih i nedovoljnih učenika u ovoj školi nema.

Što se tiče vladanja učenika, ono se ocjenjuje za učenike od IV do IX razreda, a svi učenici   imaju primjerno vladanje.

Učenici IX razreda već se pripremaju za eksternu maturu koja će biti realizovana iz nastavnih predmeta – bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost; matematika i engleski jezik. Nastavnici navedenih predmeta učenike su uputili  u pripremu zadataka po katalozima koji su objavljeni od strane Ministrastva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, te im stoje na raspolaganju za instrukcije i pomoć u radu.

Kada su u pitanju aktivnosti planirane za naredni period, Općina Trnovo će u vremenu od 24. do 28. januara 2022. godine, organizovati školu skijanja za učenike VII, VIII i IX razreda. Škola skijanja za učenike VI razreda u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, realizovati će se u mjesecu februaru.

Leave a Comment