Pomoć za socijalno ugrožene kategorije

Zaključkom Vlade KS predviđeno je da se iz robnih rezervi KS izvrši podjela 4.500 paketa prehrambenih proizvoda i

Zaključkom Vlade KS predviđeno je da se iz robnih rezervi KS izvrši podjela 4.500 paketa prehrambenih proizvoda i proizvoda za higijenu najugroženijim kategorijama stanovništva na području Kantona Sarajevo. Rast cijena je značajno povećao troškove života, što je dodatno pogodilo najranjivije grupe našeg društva.

Zaključkom je zadužena Direkcija za robne rezerve KS da u okviru svojih nadležnosti u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica, Ministarstvom za boračka pitanja i Kantonalnim centrom za socijalni rad realizira ovu donaciju.

Prema planu distribucije, 2.709 paketa namijenjeno je za korisnike prava na topli obrok u javnim kuhinjama, prava na stalnu novčanu pomoć, te korisnicima prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe licima starijim od 65 godina, dok je za pripadnike boračke populacije planirana podjela 1.500 paketa.

Paketi sadrže osnovne životne namirnice i higijenske proizvode, poput brašna, ulja, tjestenine, riže, mesnih narezaka, pašteta i deterdženata.

Krajem jula krenula je podjela paketa za ovu kategoriju stanovništva i na području općine Trnovo. Paketi su uručeni jednočlanim porodicama koje su zbog invaliditeta ili nesposobnosti za rad uvedene u pravo na tuđu njegu i pomoć i stalnu novčanu pomoć, te koje zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći u Centar kako bi se obratile za neku vrstu podrške ili pomoći ili kako bi ostvarile neku od usluga koje pruža Centar ili neke druge institucije. Za ove kategorije stanovništva na području Trnova podijeljeno je 35. paketa.

Na samom početku akcije direktor JU ” Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo Mahir Delić, obišao je nekoliko porodica u Trnovu, te se u razgovoru interesirao za zdravstveno stanje osoba koje je posjetio, potrebe koje imaju, te da li im se i kako može dodatno pomoći. Uručenju paketa je i direktorica Direkcije za robne rezerve KS, Jelena Pekić.

U isto vrijeme, kroz koordinaciju sa Direkcijom za robne rezerve KS, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pristupilo je podjeli paketa za pripadnike boračke populacije kojima je ona neophodna. Socijalno stanje značajnog broja pripadnika ove populacije se također pogoršalo rastom cijena životnih troškova.

Paketi se distribuiraju uz pomoć boračkih udruženja koja egzistiraju na području općine Trnovo. Ova udruženja su iz robnih rezervi Kantona Sarajevo dobila 20. paketa i u toku je njihova podjela.

Leave a Comment