Dvodnevni festival sporta (outdoor, extreme i adventure), hrane i zabave, bit će održan 10. i 11.09.2022. godine u sportskom centru Babin do, na planini Bjelašnici, Općina Trnovo pod nazivom Bjelašnica Summer Fest. Glavni partner festivala je Visit Sarajevo, Turistčka Zajednica Kantona Sarajevo, a partneri i suorganizatori festivala su Općina Trnovo, ZOI 84 OC, Ski Savez […]


Ostalo je još 1.400 prijava za preventivne preglede grlića maternice i dojke koje u potpunosti finansira Ministarstvo zdravstva KS Prije mjesec dana, Ministarstvo zdravstva je pokrenulo veliku kampanju i web stranicu zivotjeupitanju.ba, preko koje je do sada prijavljeno preko 10.000 ljudi za preventivne preglede grlića maternice, dojke i debelog crijeva. Ostalo je još 1.000 slobodnih […]


Imajući u vidu da je aktuelno dezavuisanje javnosti putem elektronskih i printanih medija u cilju da se se lažno prikažu okolnosti gradnje na području Bjelašnice-Babin Do-općina Trnovo, te činjenicu da se Općini Trnovo kontinuirano spočitava da je gradnja na Babinom Dolu uzrok zagađenja Vrela Bosne, saopćavamo javnosti: Regulacioni plan “Sportsko-rekreacionog područja Bjelašnica” usvojen je 1982. […]


Javno komunalno preduzeće Trnovo trenutno izvodi radove prema Ugovoru „Hitne intervencije na čišćenju riječnih korita“, a sve prema Programu uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnadbijevanje i odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu. Pomenuti Program zajednički finansiraju Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, […]


U proteklom periodu, Općina Trnovo je preduzela niz aktivnosti sa ciljem pomoći stanovništvu usljed rasta potrošačkih cijena. Ovog puta obavještavamo javnost da je obezbijeđena jednokratna novčana pomoć penzionerima koji su korisnici minimalne penzije. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 50.000,00 KM osigurana su iz Budžeta Općine Trnovo, a svaki penzioner, čije je prebivalište na […]