Nastavlja se projekat čišćenja korita Željeznice

Napreduju radovi na projektu čišćenja korita rijeke Željeznice na potezu od sjedišta Općine Trnovo pa nizvodno do naselja

Napreduju radovi na projektu čišćenja korita rijeke Željeznice na potezu od sjedišta Općine Trnovo pa nizvodno do naselja Ilovice (Garež). Čišćenje je započelo sredinom mjeseca jula, izvode se radovi u dužini oko cca 4500 metara, u cilju poboljšanja uslova tečenja i sprečavanja štetnog djelovanja voda. Na kompletnom potezu radi se sječenje šiblja i niskog rastinja, trave, okresivanje grana stabala koja se nalaze uz riječno korito, a nakon toga uslijeidti će uklanjanje nataloženih materijala i mulja iz korita rijeke, a radi se desna i lijeva obala.

Pogledajte nove zabilježene fotografije na terenu;

Podsjećamo, sredstva za ovaj projekat u iznosu od 150 hiljada KM obezbijedila je Agencija za vodno područje rijeke Save, a radove izvodi ”MILIŠIĆ – TRANS” d.o.o. Sarajevo.

– Ovdje djelujemo preventivno s ciljem zaštite naših građana i takve projekte moramo raditi kako nam se ne bi ponovila velika poplava koja nas je zadesila u novembru prošle godine. Jednostavno, korita moraju biti očišćena kako bi rijeke mogle primiti velike količine vode bez straha od poplava – izjavio je pomoćnik načelnika za urbanizam, Osman Smječanin i dodao da bi čišćenje korita ovog dijela Željeznice trebalo biti završeno za 60 dana.

Projekat je dobio sve potrebne vodne saglasnosti i obrađen je projektnom dokumentacijom. Izvodžač radova je sa čišćenjem korita krenuo jučer i u ovoj fazi raditi će se lokacije tri, četiri, pet i šest, radovi su počeli na lokaciji šest.

– Šiblje i granje treba ukloniti s obje strane rijeke, potom se radi na čišćenju korita. Radimo etapno, a sklopu projekta planirano je uklanjanje velikog kamenja iz korita. Obaviti ćemo i uklanjanje mulja da se rijeka usmjeri i da ima svoj prirodni tok, a da ne narušavamo prirodu – naveo je Smječanin.

Čišćenjem korita rijeke Željeznice normalizirat će se protok rijeke i smanjiti mogućnost nastanka novih šteta na putnoj infrastrukturi i domaćinstvima ovog područja, koje mogu uzorkovati nove padavine. U dogledno vrijeme planira se čišćenje Željeznice u njenom daljnjem toku, na potezu od Gareža do jezera hidrocentrale.

Leave a Comment