Javni Oglas

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za model kapitalnih ulaganja: Rekonstrukcija krovova postojećih štalskih objekata za uzgoj goveda, konja (magaraca), ovaca i koza u okviru poljoprivrednog gazdinstva


KAPITALNA ULAGANJA

Leave a Comment