Uređenje bujičnih vodotoka

Javno komunalno preduzeće Trnovo trenutno izvodi radove prema Ugovoru „Hitne intervencije na čišćenju riječnih korita“, a sve prema

Javno komunalno preduzeće Trnovo trenutno izvodi radove prema Ugovoru „Hitne intervencije na čišćenju riječnih korita“, a sve prema Programu uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnadbijevanje i odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

Pomenuti Program zajednički finansiraju Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te je njime Općini Trnovo za realizaciju njena četiri projekta izdvojeno 680.000 KM. Preventivno djelovanje na smanjenju plavnih područja, a samim tim i šteta koje izazivaju poplave osnovni je cilj Programa.

Općina je nosioc realizacije projekta prema pomenutom Programu, dok je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo nadzor nad izvođenjem radova.

– Prema utvrđenoj dinamici radove smo počeli 25.07.2022. godine na potoku Omenik u mjesnoj zajednici Dejčići, te isti okončali dana 29.07.2022. godine. Prokopavanje je rađeno u dužini od 220 metara. Zatim su uslijedili radovi na potoku Lađevac u mjesnoj zajednici Šabići, radove smo započeli 01.08.2022. godine, a završili 12.08.2022.godine. Uređenje korita potoka je vršeno u dužini od 990 metara. Radovi koji su trenutno u toku, započeti su 15.08.2022. godine, a izvode se na koritu Tušiočkog potoka, stoji u izvještaju izvođača radova.

Naime, pomenuti potoci u proljeće i jesen izlijevaju se iz korita i plave okolna sela i puteve, te je bila neophodna ovakva intervencija kako bi se spriječilo izlijevanje nabujale vode iz korita u kišnim periodima.

 

Ajla Lindov

Leave a Comment