Izgradnja na Babinom Dolu je legalna i nije razlog zagađenja izvorišta pitke vode

Imajući u vidu da je aktuelno dezavuisanje javnosti putem elektronskih i printanih medija u cilju da se se

Imajući u vidu da je aktuelno dezavuisanje javnosti putem elektronskih i printanih medija u cilju da se se lažno prikažu okolnosti gradnje na području Bjelašnice-Babin Do-općina Trnovo, te činjenicu da se Općini Trnovo kontinuirano spočitava da je gradnja na Babinom Dolu uzrok zagađenja Vrela Bosne, saopćavamo javnosti:

Regulacioni plan “Sportsko-rekreacionog područja Bjelašnica” usvojen je 1982. godine (“Službene novine Grada Sarajeva”, broj 11/82). Odlukom o građevinskom zemljištu (“Službene novine Grada Sarajeva”, broj 22/85), je propisano da se zemljište na području Bjelašnice i Igmana koje je pokriveno Regulacionim planom ima smatrati građevinskim zemljištem.

Svaki objekat na Bjelašnici je izgrađen u skladu sa provedbeno-planskom dokumentacijom i izdatom građevinskom dozvolom. Pored svega navedenog, neophodno krčenje šume je postupak koji je proveden u skladu sa članom 52. Zakona o šumama KS (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 5713, 10/21), a na osnovu rješenja Ministarstva privrede KS. Općina Trnovo je temeljem rješenja Općinskog suda u Sarajevu uplatila na račun KJP „Sarajevo-šume” ukupan iznos od 684.726,21 KM, dok je na račun Ministarstva privrede  KS Općina Trnovo uplatila iznos od 305.477,50 KM.

Svi navodi kojim se Općini Trnovo kontinuirano spočitava da je gradnja na Bjelašnici uzrok zagađenja Vrela Bosne su netačni, obzirom da je na prostoru Babinog Dola kroz realizaciju urbanističkih projekata izgrađena odvojena separatna i kišna kanalizacija. Separatna kanalizacija je priključena na fekalni kolektor F300mm Bjelašnica-Hadžići i isti je u nadležnosti KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o Sarajevo. Kompletna kanalizaciona mreža na području Bjelašnice je ispravna i svi objekti su priključeni na istu.

Za sve objekte je u smislu Zakona o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.18/10, 43/16), pribavljena i prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodna dozvola u smislu Zakona o vodama.  Nadalje, sve garaže i parkinzi imaju postavljene seperatore. Pojedinačni objekti su priključeni na vodovodnu i kanalizacionu mrežu na osnovu uslova i nadzora KJKP  Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, preduzeće koje održava i upravlja kompletnim kanalizacionim sistemom i kolektorom  Bjelašnica-Hadžići.

Još jednom ističemo, kompletno područje općine Trnovo, pa samim tim lokalitet Bjelašnice je u III-oj vodozaštitnoj zoni, a prema Nacrtu privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Sarajevskog polja u IV-oj vodozaštitnoj zoni. Slijedom svih ranije provedenih ispitivanja, dokazano je da vode sa prostora općine Trnovo nemaju utjecaja na izvorište Vrelo Bosne.

Iz Općine Trnovo molimo da se navodi ovog pojašnjenja ne tumače na pogrešan način čime bi se prikazala iskrivljena slika u javnosti, te time istoj nanijela nenadoknadiva šteta i narušio poslovni kredibilitet. Ovakva dezinformacija i slanje negativnih priča direktno utiču na razvoj i investicije Općine Trnovo.

U ovom povodu Općinski načelnik je istakao;

  • Zaista sam razočaran, najveća po površini općina u Kantonu Sarajevo, općina sa najvećim potencijalom za razvoj turizma, koji evo ne možemo iskoristiti za dobro ne samo građana općine Trnovo, već cijelog Kantona.

Oni koji pričaju najviše o ekologiji, nikada ništa nisu organizovali na području općine, a puna su im usta ekologije. Ni na jednoj organizovanoj akciji pošumljavanja ili čišćenja, što je mjesto i prilika gdje treba da upravo oni budu nosioci određenih aktivnosti nisu se pojavili, ali zato su tu da u predizbornim kampanjama prave političke priče i prave udruženja kako bi sebi obezbijedili egzistenciju i lična primanja kroz određena udruženja.

Odgovornost za planetu Zemlju je u našim rukama. Svih nas. I odgovornost za budućnost naše djece je na nama, svjestan sam, ali zar neko želi bolje za Općinu Trnovu od stanovnika općine, dakle samih nas, jer ja sam čovjek koji je tu rođen i tu živim.

 

 

 

Pin It

Leave a Comment