Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Efikasan sistem upravljanja otpadom ima za cilj doprinjeti smanjenju proizvodnje otpada u Kantonu Sarajevo te unaprijediti upravljanje čvrstim

Efikasan sistem upravljanja otpadom ima za cilj doprinjeti smanjenju proizvodnje otpada u Kantonu Sarajevo te unaprijediti upravljanje čvrstim otpadom. Projektom se pruža podrška prvenstveno KJKP RAD, te je jučer predstavljen distributivni plan koji pokazuje gdje će se kontejneri distribuisati.

Projekat se sastoji iz tri ključne komponente, najprije profesionalno usavršavanje radnika KJKP RAD, zatim opremanje preduzeća RAD sa modernim kontejnerima i na kraju treća komponenta, možda i ona najvažnija, a to je podizanje svijesti građana o značaju sortiranja i recikliranja otpada.

Prema planu za upravljanje otpadom od 2023. do 2030. godine, čiji je osnovni cilj smanjiti količine otpada do 50%, a kako bi se isti ispunio prema planu u samu realizaciju i implementaciju projekta neophodno je i biće uključeni svi akteri , najprije nadležno kantonalno ministarstvo, općinske nadležne službe i na kraju, naravno, sami korisnici to jeste građani Kantona Sarajevo.

Kada je u pitanju Općina Trnovo, kako saznajemo od predstavnika nadležne službe, nakon jučerašnjeg sastanka u prostorijama KJKP RAD, poznata je lokacija pres kontejnera na području naše lokalne zajednice, isti će biti postavljeni na području Grkarice i kod hotela Maršal na Babinom Dolu. U predstojećem periodu planirana je i nabavka vozila KJKP RAD uz sufinansiranje Općine Trnovo , te će u narednom periodu biti podijeljeno 300 kanti na području općine Trnovo, predviđene za apartmansko naselje na Babinom dolu kako bi se riješio problem odvoza smeća na ovom području. U pitanju su posude za selektivni otpad.

 

 

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment