U toku asfaltiranje dionice na Babinom Dolu

Sa pogoršanjem vremenskih prilika završavaju i građevinski radovi na sanacijama i asfaltiranjima saobraćajne infrastrukture u općini Trnovo. Kako

Sa pogoršanjem vremenskih prilika završavaju i građevinski radovi na sanacijama i asfaltiranjima saobraćajne infrastrukture u općini Trnovo. Kako su potvrdili iz nadležne Službe za urbanizam, građenje, komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline trenutno su u završnoj fazi realizacije projekti asfaltiranja na Gornjoj Grkarici, te asfaltiranje ceste prema Štinjem Dolu, gdje je u oktobru mjesecu pristupljeno izvođenju radova kako bi sve ulice koje su u planu za ovu godinu bile asfaltirane i pružale bolje uslove.
Trenutno se izvode radovi na potezu od kružnog toka na Babinom Dolu do tehničke baze, gdje je nakon pripremnih, što je podrazumjevalo obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu projektovanih slivnika sa spajanjem u izvedeni primarni cjevovod, uslijedilo pripremanje podloge za asfaltiranje i asfaltiranje navedene dionice u dužini od 680 metara.
Radi se o saobraćajnici u punom profilu sa dvije saobraćajne trake i ivičnjacima. Pored asfaltiranja, neophodno je bilo rješavati i odvodnju oborinskih voda, koje u slučaju padavina izazivaju oštećenja, kako saobraćajnica, tako i okolnih objekata. Investitor projekta je Općina Trnovo, za šta je iz Budžeta izdvojila oko 700.000,00 KM. Izvođač radova je kompanija Demus d.o.o. iz Sarajeva.

 

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment