Novo hortikulturno uređenje spomen obilježja

Svjesni značaja spomen obilježja za lokalnu zajednicu, u Općini Trnovo posvećuju pažnju njihovom održavanju, kao i dodatnom uređenju.

Svjesni značaja spomen obilježja za lokalnu zajednicu, u Općini Trnovo posvećuju pažnju njihovom održavanju, kao i dodatnom uređenju. Nakon urađene iluminacije istih, krenulo se sa hortikulturnim uređenjem, tako da ona sada imaju ugodniji i ljepši izgled.

Ljetos je završeno hortikulturno uređenje spomen obilježja u Delijašima i Šabićima, a sada je ekipa preduzeća Park završila rekonstrukciju i uređenje spomen obilježja u Dejčićima, kao i spomen obilježja kod zgrade Općine. Na rekonstruisanim površinama zasađeno je ukrasno grmlje, odnosno nisko rastinje. Uređene su površine u blizini ovih spomen obilježja, te zasađena stabla lipe.

Sve navedene radove izvršila je Parkova jedinica zadužena za izgradnju i rekonstrukciju zelenih površina, finansirala ih je Općina Trnovo u okviru sporazuma o uređenju manjih i površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem.

Održavanje i uređenje spomen obilježja, kao i ona sama imaju univerzalnu poruku – da nas zaštite od zaborava i budu mjesto vječnog i sjetnog podsjećanja na sve poginule sa područja općine Trnovo.

U planu je da se radi hortikulturno uređenje određenih površina i na Babinom Dolu čija realizacija se planira u narednom periodu ukoliko dozvole vremenske prilike, ili u proljeće naredne godine.

Leave a Comment