Zajednički zaključak o Zakonu o lokalnoj samoupravi donijeli načelnici devet Općina

Načelnici devet sarajevskih općina potpisali su 23. novembra akt koji sadrži ukupno 13 zaključaka, a koji je produkt

Načelnici devet sarajevskih općina potpisali su 23. novembra akt koji sadrži ukupno 13 zaključaka, a koji je produkt nesporazuma koji je nastao u prethodnom periodu i odnosi se na Zakon o lokalnoj samoupravi.

Načelnici devet sarajevskih općina su 23. novembra, odgovarajući na različita tumačenja odluke Ustavnog suda FBiH, a osobito na ona u kojima je nekorektno i netačno komentarisana kako potreba za pokretanjem apelacije, tako i sama odluka Ustavnog suda, donijeli i potpisali trinaest zaključaka sa čijim sadržajem žele upoznati širu javnost.

Uzimajući u obzir činjenicu da su se pojavila različita razumijevanja presude Ustavnog suda, te da je u dijelu javnosti prezentirano da općine rade nezakonito jer ne primjenjuju odredbe Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, potrebno je istaći da Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH istu oblast drugačije definiše.

Upravo zato da bi se u budućnosti izbjegla pravna nesigurnost u oblasti donošenja odluka o organizaciji općinskih službi i sistematizacija radnih mjesta, devet sarajevskih općina je početkom godine pokrenulo apelaciju Ustavnom sudu zbog neusklađenih odredbi Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budući da Ustavni sud svojom presudom ovu pravnu dilemu nije riješio, načelnici devet općina Kantona Sarajevo podsjećaju da je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se u općinama ostvaruje lokalna samouprava, te da su u BiH na snazi opća pravila međunarodnog prava, a u slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum. Odredbe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi sastavni su dio zakonodavstva FBiH, a Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH je stupio na snagu 7.09.2006. godine, kako je istakao i Ustavni sud FBiH u svojoj presudi.

Zakon o principima lokalne samouprave zakonski obavezuje FBiH i kantone da usklade svoje zakone s ovim Zakonom, dok su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje statute, jer stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti odredbe kantonalnih zakona i sve odredbe statuta jedinica lokalne samouprave koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.

Iako je Zakon o organizaciji uprave u FBiH donesen 2005. godine, dakle prije Zakona o principima lokalne samouprave, do obaveznog usklađivanja odredbi nije došlo ni nakon 16 godina od stupanja na snagu Zakona o principima lokalne samouprave, a za šta je bio predviđen zakonski rok od 6 mjeseci, niti se Zakon o principima lokalne samouprave počeo u potpunosti implementirati.

Svih 13 tačaka zaključka koje su potpisali načelnici sarajevskih općina možete pogledati na fotografijama;

 

Izvor: Saopštenje za javnost-Općina Centar

Ajla Lindov

 

Pin It

Leave a Comment