U okviru planiranja razvoja gasne mreže, održani radni sastanci sa Općinskim upravama u KS

U okviru priprema za narednu poslovnu godinu kao i planiranja razvoja gasnih mreža, delegacija KJKP „Sarajevogas“ d.o.o Sarajevo

U okviru priprema za narednu poslovnu godinu kao i planiranja razvoja gasnih mreža, delegacija KJKP „Sarajevogas“ d.o.o Sarajevo predvođena direktorom Edisom Bakovićem je u proteklom periodu organizovala sastanke sa načelnicima općina Kantona Sarajevo i njihovim saradnicima. Sastanci su održani sa načelnicima općina: Hadžići, Centar, Ilijaš, Novi Grad, Trnovo, Novo Sarajevo, Vogošća i Ilidža. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti finansiranja i dinamike realizacije gasifikacije što je u konačnici rezultiralo dogoverenim aktivnostima za narednu 2023. godinu.

Na sastanku održanom u Općini Trnovo dogovoreno je da prioritet bude završetak radova na uvezivanju postojeće distributivne gasne mreže na lokalitetu Babin do mreže na lokalitetu Poslovno-sportskog centra Trnovo. Također, planiran je nastavak realizacije izgradnje DGM na lokalitetu Poslovno-sportski centar Trnovo, kao i na lokalitetu Štinji do. Planska dokumentacija će biti pripremljena za Gornju Grkaricu.

Leave a Comment